На главную
 
Istehsal teserrufatinin te$ekkulu.Neolit dovru (E.e.VII-VI minillikler)
 
Istehsal teserrufatinin te$ekkulu.Neolit dovru (E.e.VII-VI minillikler)

Neolit dovru Azerbaycanda e.e.VII minilliyin evvellerinde ba$lami$ ve VI minilliye qeder davam etmi$dir.Neoliti ba$qa dovrlerden ferqlendiren esas xususiyyet ekinchilik ve maldarligin inki$afidir.Bu dovrde insanlar tebietde hazir $ekilde movcud olmayan yeni materiallarin istehsalina ba$layir.Toxuculugun ke$fi ve gil qablarin hazirlanmasi istehsalda muhum yer tutur.
Neolit dovrunde ehali ovchuluq ve baliqchiliqla me$gul olmu$dur.Emek aletleri esasen chaxmaqda$indan hazirlanir,bichaqlar,de$ici aletler ve s. ustun yer tuturdu.Istehsal teserrufatinin inki$afi ile elaqedar yeni aletler meydana gelirdi.
Gillidag (Gence yaxinliginda) adli yerde qedim chaxmaqda$i istehsali ile bagli izler,istehsal tullantilari ve choxlu hazir mehsular tapilmi$dir.133 N*-li du$ergede chaxmaqda$indan bichaqvari,lovheler,da$ toxa ve devegozunden emek aletleri a$kar edilmi$dir.Toxuculuq ve saxsi qablar istehsali qedim insanlarin heyatinda muhum rol oynami$dir.Saxsi qablar istehsali erzaq ehtiyatinin saxlanilmasina $erait yaratmi$dir.
Qobustanin qayaustu tesvirleri Azerbaycanda Neolit dovru insanlarinin dunyagoru$u ve derketme qabiliyyeti haqqinda mueyyen tesevvur yaradir.Bu tesvirlerin bir choxu Neolit du$ergelerinin divarlarinda: Boyukda$ ve Kichikda$ qayalarinda hekk olunmu$dur.Qobustan tesvirlerinde kollektiv reqs,ov sehneleri,muxtelif heyvan ve insan tesvirleri xususi yer tutur."Firuz"du$ergesinde qaya sethinde tesvir olunan resmlerden biri e.e.VII minilliyin evvellerine aid edilir.Resmlerin bir choxu ovsunla baglidir.Neolit-Da$ dovrunun axirinci merhelesidir.Bu dovrde ana xaqanligi (matriarxat ana nesli) hokm surmu$dur.